ЦРБ ім. Василя Стуса

 Шановні користувачі!

Пропонуємо Вашій увазі книжкову виставку «Брацлавщина – погляд крізь століття», присвячену 25-й річниці Незалежності України.   

Гортаючи її сторінки, Ви дізнаєтесь про історію землі української ХІV – ХVІІІ ст., її культуру, видатних людей. Не залишать Вас байдужими й цінні архітектурні пам’ятки: замки та фортеці, церкви та храми, парки та садиби. 

Розділ І . Незламний дух Брацлавщини

 1. Аркас, М.М. Історія України – Русі : літературно-художнє видання : 3-тє факс. вид. / Микола Миколайович Аркас ; переднє слово П. М. Гвоздецького ; під ред. З. М. Книш. – К. : Вища школа, 1993. – 384 с. : іл.

 Популярний нарис з історії України. Простота й оригінальність викладу історичного процесу за персоналіями його провідних діячів надають книзі особливої ваги у наш час, коли сторінка за сторінкою відроджується справжня історія українського народу.

 2. Вінграновський, М.С. Северин Наливайко : роман : для старш. шк. віку / Микола Степанович Вінграновський ; передм. І. М. Дзюби ; худож. оформл. А.Т. Добролежі. – К. : Веселка , 1996. – 366 с. : іл. – ( Золоті ворота ).

 Северин Наливайко… Легендарний селянський гетьман, випускник Острозької академії, богослов, який у квітні 1594 р. підняв повстання проти наймогутнішої на той час країни в Європі Речі Посполитої і два роки разом зі своєю частиною козацтва протистояв немислимим військовим силам. А за рік до повстання він як князів сотник  у складі польського війська воював проти запорізьких козаків…

Така непересічна особистість і така складна епоха постають з роману Миколи Вінграновського, лауреата державної премії України ім. Т. Г. Шевченка і Фундації Антоновичів (США).

 3Дорошенко, Д. Гетьман Петро Дорошенко : огляд його життя і політичної діяльності / Дмитро Дорошенко ; під ред. Василя Омельченка. – Нью – Йорк : Видання Української Вільної Академії Наук у США, 1985. – 670 с. : іл. - (Покажчик імен : C. 671; покажчик географіч. назв : C. 698 ).

 Монографія історика Дмитра Дорошенка «Гетьман Петро Дорошенко»  побачила світ у 1985 році завдяки Українській Вільній Академії Наук у США. Вона висвітлює історичні процеси доби Руїни та розповідає читачеві про життя й діяльність гетьмана Петра Дорошенка. Авторський текст монографії збережено повністю, окрім деяких правописних змін і виправлення безперечних помилок рукопису.  В кінці подано іменний  та географічний покажчики, які уклала співробітниця Слов’янського відділу Публічної бібліотеки Нью – Йорку  Оксана Соловей.

 4. Коваленко , С. Опис козацької України 1649- го року : довідник / Сергій Коваленко, Ольга Пугач. – К. : Видавничий центр «Просвіта», 2004. – С. 21 – 28. : іл.

 Книга є першою з серії видань «Книжкова полиця державного службовця», які стосуються історії нашого народу та нашої держави з часів козаччини. Довідник спонукає побачити в єдності минуле, сучасне та майбутнє. В книзі використано світлини сучасного виду культових споруд.

 5. Смолій, В.А. Україна крізь віки . Т. 7. : Українська національна революція ХVII ст. ( 1648 – 1676 рр.) / Валерій Андрійович Смолій, Валерій Степанович Степанков. – К. : Видавничий дім  «Альтернативи», 1999. – 351 с. : іл. , обкл.

 Сьомий том 15 - томного видання «Україна крізь віки», присвячений Національній революції 1648 – 1676 рр. – одній із найяскравіших і найтрагічніших сторінок історії українського народу.

   В книзі розповідається про жахливу трагедію Брацлавщини, що стала наслідком невдалої зимової кампанії українсько-російських військ, засвідчила  недійовість договору з Росією й неспроможність козацької України вести одночасно успішну боротьбу проти Речі Посполитої та Кримського ханства.

   Пропоноване науково-популярне видання призначене для тих хто цікавиться історією України.

 6. Уривалкін, О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі : науково – популярне видання / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – К. : Дакор, КНТ, 2008. – 395 с.

 В історії українського  народу особливе місце посідає козацтво - його гордість, його сила й протягом багатьох століть його опора.

Дане видання на широкому обсязі фактичного матеріалу розповідає про історію становлення козацтва, його боротьбу за незалежність України.

Книга створена на основі архівних документів, досліджень широкого кола істориків та мемуарів сучасників подій. Видання буде корисним як фахівцям, так і тим , хто цікавиться вітчизняною історією.

   Розділ  ІІ . Історичні пам’ятки Брацлавщини

 1. Вечерський, В. Башта Бушанського замку / В. Вечерський // Вечерський, В. Замки та фортеці України : науково – попул. видання / Віктор Вечерський; фотозйомка С. Тарасов, Ю. Бусленко, В. Хмара, С. Железняк. – К. : ТОВ «Балтія – Друк», 2015. – С. 27- 28. : іл., портр.

Кожен із представлених у фотоальбомі середньовічних замків є безцінним історичним раритетом, що не старіє і з часом набуває нової краси. Сучасні та історичні зображення фортець і замків супроводжуються короткими історико- архітектурними анотаціями, які дозволяють краще пізнати спадщину фортифікаційної історії України.

 2.  Вінниччина : Землі квітучої краса : фотоальбом / упоряд. та вступ стаття В.Ф. Корицького ; фото О.С. Гордієвича. – К. : Мистецтво, 1987. – 144 с. : іл. – ( Серія фотоальбомів про області радянської України ). – Текст укр., рос., англ. та нім. мовами.

 Фоторозповідь про визначні та історичні місця Вінницької області, пов’язані з іменами О.В. Суворова, М.О. Некрасова, М.М. Коцюбинського, М.Д. Леонтовича, про її квітучі села і міста, про неповторну красу подільської природи.

 3. Малаков, Д.В. Минуле Немирова : науково-популярне видання / Дмитро Васильович Малаков. – К. : Оранта, 1998. – 112 с. : іл.

 Книга знайомить з історичним минулим старовинного подільського міста Немирів Вінницької області, де впродовж сторіч відбулося чимало видатних подій, жили та перебували цікаві історичні постаті, де залишилися цінні архітектурні пам’ятки .

 Багато фактів, документів, імен, виявлених в архівах, публікуються вперше.

    Для всіх, хто цікавиться історією і культурою України.

 4. Ткаченко, М. Уманщина в ХV – ХVIIст. / М. Ткаченко // Хроніка 2000. Черкаський край – земля Богдана і Тараса / під. ред. Юрія Буряка ; худож. оформл. Якова Яковенко, Віктора Куценко. − К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2001. − С. 304-338. : іл. − Вип. № 45 - 46.

 Альманах знайомить читачів з історією, культурою і природою Черкащини, що  відображені не лише в пам’ятках археології,  а й в численних музейних експозиціях.

 У пропонованій статті автор розповідає про економічний, соціальний, політичний стан Уманщини та  сусідніх із нею земель, тісний територіальний зв'язок із Східним Поділлям – Брацлавщиною.

 5. Томілович, Л. Садиби Брацлавщини / Людмила Томілович // Хроніка 2000. Україна – Польща : діалог упродовж тисячоліть / під ред. Юрія Буряка; упоряд. Ігор Гирич; худож. оформл. Сергій Ковика - Алієв. - К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2012. - С. 21-94. : іл.  −  Вип. № 3 ( 93 ).

 У пропонованій статті розповідається про цілий пласт вітчизняної культури – шляхетські садиби Брацлавщини, який до останнього часу мало досліджуваний і недостатньо оцінений.

 Протягом 2006, 2008 - 2009 рр. експедицією НДІ пам’яткоохоронних  досліджень у рамках виконання  планової теми було проведено обстеження 61 історичної садиби у Вінницькій області ( історичної Брацлавщини), які є пам’ятками  архітектури національного значення  та пам’ятками садово-паркового мистецтва  місцевого значення.

Розділ  ІІІ.  СПІВЦІ  БРАЦЛАВСЬКОГО КРАЮ

 1. Гуцало, Є.П. Княжа гора. Повісті  / Євген Гуцало ; під ред. Н.Б. Мурченко. – К. : Молодь, 1986. – 240 с. : іл. - ( Сучасна проза ).

 Нову книгу відомого українського письменника складають три повісті. «Княжа гора» і «Коляда», написані в одній художній манері : за допомогою розгорнутої метафори, багатої фантазії автор відтворює історію і природу рідного краю, колоритні характери його мешканців. «Індульгенція на безсмертя» порушує морально-етичні проблеми сучасності.

 2. Забаштанський, В.О. Браїлівські балади / Володимир Забаштанський. – К. : Радянський письменник, 1990. – 94 с. : іл.

 До нової збірки відомого українського поета, лауреата Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка, ввійшли гостропроблемні, перейняті тривогами нашого часу твори. Це - своєрідні соціальні портрети, де людина показана на тлі цілої епохи, та ліричні мініатюри.

 3. Коцюбинський, М.М. Коні не винні : повість, оповідання : літерат.-художнє видання / Михайло Коцюбинський; худож. – оформлювач А.С. Ленчик. – Х. : Фоліо, 2006. – 317 с. – ( Українська класика ).

 Невеликі за обсягом, але психологічно напружені твори Михайла Коцюбинського (1864– 1913 ) представляють читачеві живі й правдиві образи героїв – чутливого до людського горя  Семена Ворона, що шукає виходу з тяжкого становища сільської бідноти («Ціпов’яз»), інтелігента, серце якого переповнено болем за долю народу («Іntermezzo»), або ж поміщика – ліберала Аркадія Малини, який свою нещирість по відношенню до людей виправдовує любов’ю до тварин («Коні не винні»).

 4. Руданський, С.В. Лев і Пролев : пісні, приказки, байки, небилиці, переклади та переспіви : вірші для дітей серед. і старш. шк. віку / Степан Руданський; упоряд. і авт. вступної статті Т.І. Комаринець; худож. оформл. та іл. Івана Крислача. – Львів : Каменяр, 1980. – 126 с., іл.

До збірки поета – класика Степана Руданського ( 1834- 1873) ввійшли пісні, приказки, байки, небилиці, переклади та переспіви, наповнені глибоким народним гумором. Його герої – люди праці. У сутичках з багатіями вони завжди виходили переможцями . Твори Руданського люблять читачі різного віку , особливо діти, про яких і для яких поет писав.

 5. Свидницький, А. Люборацькі. Оповідання. Нариси та статті : літерат.-художнє видання / Анатолій Свидницький; упоряд. Раїса Мовчан. – К. : А.С.К., 2006. – 640 с. : іл. – ( Бібліотека української літератури ).

 У книзі вміщено твори класика української літератури Анатолія Патрикійовича Свидницького  ( 1834-1871 ), в яких розповідається про життя, звичаї, традиції українців у першій половині і середині ХІХ століття. Позначені неповторними прикметами самобутнього таланту автора, вони витримали іспит часом і сьогодні залишаються цікавими для широкого загалу читачів.

 6. Чубач, Г.Т. Небесна долина : вибрані поезії / Ганна Танасіївна Чубач; передм. І. Дзюби. – К. : Український письменник, 1993. – 367 с.

 Книгу вибраних і нових поезій відомої української поетеси  Ганни Чубач «Небесна долина» з радістю вітатимуть читачі і критики , що стежать за творчістю авторки дванадцяти збірок.

 Орієнтиром для тих, хто вперше бере до рук це видання, хай буде стаття І.  М. Дзюби, що тонко і глибоко висвітлює найхарактерніші риси таланту Ганни Чубач : її слово звучить поетично, емоційно і щиро.

 Навіть пекуча печаль поетеси світиться добротою і всепрощенською любов’ю до Людини.